Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarzczej

 

 

Uwaga! Nabór zakończony!

  


Ogłoszenie


w sprawie naboru wniosków
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczejw ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzychodzkim (I)”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2015


Oś Priorytetowa I         Osoby młode na rynku pracy
       Działanie 1.1         Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
       Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

 

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych, dla których został ustalony I lub II profil pomocy  pozostających bez pracy w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzychodzie, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzieży NEET.


Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która jednocześnie:
•    nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
•    nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
•    nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

 

Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby spełniające dodatkowo jedno z poniższych kryteriów:
•    niepełnosprawne;
•    o niskich kwalifikacjach, które posiadają wykształcenie nie wyższe niż wykształcenie średnie;
•    długotrwale bezrobotne; na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się:


     - osoby poniżej 25 roku życia, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
     - osoby w wieku 25 – 29 lat, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.


Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie informuje, iż wnioski o dotacje (max. wysokość 20.000PLN) należy składać w terminie  od 08.06.2015r. do 12.06.2015r. w siedzibie PUP w Międzychodzie w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie lub pok. Nr 10.

Aktualność dodana przez: Administrator (2015-05-25 16:05:40) , zredagowana przez: Administrator (2015-06-15 08:49:56)
Data wydarzenia : 2015-05-25
Data publikacji : 2015-05-25

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek 2015-05-25 95.04kB POBIERZ
Dokument PDF Formularz de minimis 2015-05-25 154.31kB POBIERZ
Dokument Zaświadczenie o zarobkach 2015-05-25 34kB POBIERZ
Dokument docx Oświadczenie o sytuacji majątkowej poręczycieli 2015-05-25 14.44kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupmiedzychod.pl/wydarzenie/184/naboru-wnioskow-o-przyznanie-jednorazowych-srodkow-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarzczej